Lyre Harp Tabs

Always with Me – Youmi Kimura

Follow and Support the creator above

Always with Me (Itsumo Nando Demo) is the ending theme song of the animated film Spirited Away (2001) which is performed by Youmi Kimura (a composer and lyre-player from Osaka) and the score is written by Wakako Kaku. This was produced by the famous Studio Ghilbi.

The song was intended to be used for Rin the Chimney Painter but the film was never released, wherein the song became the inspiration of Miyazuki for creating the movie Spirited Away. The song received Gold at the 43rd Japan Record Awards.

This lyre harp tabs and video cover is arranged by Joy Abad. It was tuned in C Major which needs tuning on some of the lyre harp with less strings. The lyre harp used in the video have 16 strings which also let you play this on bigger lyre harp.

Kindly support the video creator by liking and subscribing on to their YouTube account. Also kindly give the proper credits to the owner.

If you like to check more arrangements by Joy Abad kindly follow this link: Joy Abad tabs

See below the different tabs version from Musical Alphabet, Number and Letter notations that will guide you on the way you want to play this song.

Kindly click (+) to see the tabs/lyrics (-) to hide it.

Notations
Number
°4
°5
°6
°7
1
2
3
4
5
6
7
1°°
2°°
3°°
Music Alpha
F3
G3
A3
B3
C4
D4
E4
F4
G4
A4
B4
C5
D5
E5
F5
G5
A5
B5
C6
D6
E6
Solfege
FA
SO
LA
TI
DO
RE
MI
FA
SO
LA
TI
DO
RE
MI
FA
SO
LA
TI
DO
RE
MI
Letter
°F
°G
°A
°B
C
D
E
F
G
A
B
C°°
D°°
E°°
Kindly click (+) to see the tabs/lyrics (-) to hide it.
C4    G4     C5
C4    G4     C5        C4
C5   D5    (C4  E5)    C5   G5      E5  (G3 D5) G5
D5  (A3-C4-C5)   A4  E5   C5   (G3 B4)  B3
B4   (C4-F4-A4)  B4   C5  D5  (C4  G4)  C5
D5  E5   (D4-F4-F5)   F5  E5  D5  C5   (G3  D5)  B3
C5   D5    (C4  E5)    C5   G5      E5  (G3 D5) G5
D5  (A3-C4-C5)   A4  A4   B4   C5   (G3 G4)  B3
E4  G4   (C4-F4-A4) B4   C5  D5  (C4  G4)  C5
D5  E5  (D4-F4-F5)  F5  E5  D5  C5  (C4 C5)  E4 G4 C4  E4
E5  F5  (C4 G5)  G5 G5  (G3-G5)
G5  A5  G5  F5  (A3-C4-E5)  E5  E5 (E4-G4-E5)
E5  F5  E5  D5   (C4-F4-C5)   C5  C5  B4  (C4  A4)  B4
B4  C5  (G3  D5)  D5  E5  D5  E5  (G3  D5)  B3
E5  F5  (C4 G5)  G5 G5  (G3-G5)
G5  A5  G5  F5  (A3-C4-E5)  E5  E5
(E4-G4-E5)   F5  E5  D5  C5   B4   (C4-F4-A4)
A4  B4  C5  D5   (C4 G4)   C5
D5  E5  (G3  D5)  B3  D5  D5  C5  (C4 C5)   E4  G4  C4  E4
E5  F5  (C4 G5)  G5 G5  (G3-G5)
G5  A5  G5  F5  (A3-C4-E5)  E5  E5 (E4-G4-E5)
E5  F5  E5  D5   (C4-F4-C5)   C5  C5  B4  (C4  A4)  B4
B4  C5  (G3  D5)  D5  E5  D5  E5  (G3  D5)  B3
E5  F5  (C4 G5)  G5 G5  (G3-G5)
G5  A5  G5  F5  (A3-C4-E5)  E5  E5
(E4-G4-E5)   F5  E5  D5  C5   B4   (C4-F4-A4)
A4  B4  C5  D5   (C4 G4)   C5
D5  E5  (G3  D5)  B3
D5  D5  C5  (C4 C5)       E4  G4  (C4-G4-C5)

C    G     C°

C    G     C°        C

C°   D°    (C  E°)    C°   G°      E°  (°G D°) G°

D°  (°A-C-C°)   A  E°   C°   (°G B)  °B

B   (C-F-A)  B   C°  D°  (C  G)  C°

D°  E°   (D-F-F°)   F°  E°  D°  C°   (°G  D°)  °B

C°   D°    (C  E°)    C°   G°      E°  (°G D°) G°

D°  (°A-C-C°)   A  A   B   C°   (°G G)  °B

E  G   (C-F-A) B   C°  D°  (C  G)  C°

D°  E°  (D-F-F°)  F°  E°  D°  C°  (C C°)  E G C  E

E°  F°  (C G°)  G° G°  (°G-G°)

G°  A°  G°  F°  (°A-C-E°)  E°  E° (E-G-E°)

E°  F°  E°  D°   (C-F-C°)   C°  C°  B  (C  A)  B

B  C°  (°G  D°)  D°  E°  D°  E°  (°G  D°)  °B

E°  F°  (C G°)  G° G°  (°G-G°)

G°  A°  G°  F°  (°A-C-E°)  E°  E°

(E-G-E°)   F°  E°  D°  C°   B   (C-F-A)

A  B  C°  D°   (C G)   C°

D°  E°  (°G  D°)  °B  D°  D°  C°  (C C°)   E  G  C  E

E°  F°  (C G°)  G° G°  (°G-G°)

G°  A°  G°  F°  (°A-C-E°)  E°  E° (E-G-E°)

E°  F°  E°  D°   (C-F-C°)   C°  C°  B  (C  A)  B

B  C°  (°G  D°)  D°  E°  D°  E°  (°G  D°)  °B

E°  F°  (C G°)  G° G°  (°G-G°)

G°  A°  G°  F°  (°A-C-E°)  E°  E°

(E-G-E°)   F°  E°  D°  C°   B   (C-F-A)

A  B  C°  D°   (C G)   C°

D°  E°  (°G  D°)  °B

D°  D°  C°  (C C°)       E  G  (C-G-C°)

1    5     1°
1    5     1°        1
1°   2°    (1  3°)    1°   5°      3°  (°5 2°) 5°
2°  (°6-1-1°)   6  3°   1°   (°5 7)  °7
7   (1-4-6)  7   1°  2°  (1  5)  1°
2°  3°   (2-4-4°)   4°  3°  2°  1°   (°5  2°)  °7
1°   2°    (1  3°)    1°   5°      3°  (°5 2°) 5°
2°  (°6-1-1°)   6  6   7   1°   (°5 5)  °7
3  5   (1-4-6) 7   1°  2°  (1  5)  1°
2°  3°  (2-4-4°)  4°  3°  2°  1°  (1 1°)  3 5 1  3
3°  4°  (1 5°)  5° 5°  (°5-5°)
5°  6°  5°  4°  (°6-1-3°)  3°  3° (3-5-3°)
3°  4°  3°  2°   (1-4-1°)   1°  1°  7  (1  6)  7
7  1°  (°5  2°)  2°  3°  2°  3°  (°5  2°)  °7
3°  4°  (1 5°)  5° 5°  (°5-5°)
5°  6°  5°  4°  (°6-1-3°)  3°  3°
(3-5-3°)   4°  3°  2°  1°   7   (1-4-6)
6  7  1°  2°   (1 5)   1°
2°  3°  (°5  2°)  °7  2°  2°  1°  (1 1°)   3  5  1  3
3°  4°  (1 5°)  5° 5°  (°5-5°)
5°  6°  5°  4°  (°6-1-3°)  3°  3° (3-5-3°)
3°  4°  3°  2°   (1-4-1°)   1°  1°  7  (1  6)  7
7  1°  (°5  2°)  2°  3°  2°  3°  (°5  2°)  °7
3°  4°  (1 5°)  5° 5°  (°5-5°)
5°  6°  5°  4°  (°6-1-3°)  3°  3°
(3-5-3°)   4°  3°  2°  1°   7   (1-4-6)
6  7  1°  2°   (1 5)   1°
2°  3°  (°5  2°)  °7
2°  2°  1°  (1 1°)       3  5  (1-5-1°)

Yonde iru mune mo dokoka oku de
Itsumo kokoro odoru yume o mitai
Kanashimi wa kazoe kirenai keredo
Sono mukou de kitto anata ni aeru
Kurikaesu ayamachi no sono tabibito wa tada aoi sora no aosa o shiru
Hateshinaku michi wa tsuzuite mieru keredo kono ryoute wa hikari o ii dakeru
Sayonara no toki no shizuka na mune
Zero ni naru karada ga mimi o sumaseru
Ikite iru fushigi shinde yiku fushigi
Hana mo kaze mo machi mo minna onaji
Lalalalalalalalala
Hohohoholulululu
Yonde iru mune mo dokoka oku de
Itsumo nando de mo yume o egakou
Kanashimi no kazu o ii tsukusu yori
Onaji kuchibiru de sotto utawoo
Tojite iku omoi de no sono naka ni itsumo wasuretakunai sasayaki o kiku
Kona go nani kudakareta kagami no ue ni no atarashii keshiki ga utsusareru
Hajimari no asa no shizuka na mado
Zero ni naru karada mitasarete yuke
Umi no kanata ni wa mou sagasanai
Kagayaku mono wa itsumo koko ni
Watashi no naka ni mitsukerare takara
Lalalalalalalalala
Hohohoholulululu

Share this tabs to your friends

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit
VK
Tumblr
Telegram
Print

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More